Chương trình tính khe hở gối trục

Phần mềm cho phép tính toán khe hở gối trục dựa trên chỉ số nhiệt độ của máy.
Quý khách lưu ý phần mềm chưa tính toán theo các thông số khác (điều kiện hình thành màng dầu, hệ số của nhớt..). Kết quả chỉ cho khe hở thỏa mãn yêu cầu về nhiệt độ. DownLoad