Địa Chỉ

Công Ty  TNHH MTV Bạc BaBít
Km 101, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
 
 (0251) 3. 853.601
 0919. 655. 729
(0251) 3. 853. 601
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 GPKD  3602439463