Cart

Thứ ba, 20 Tháng 9 2016

Nhà máy thuỷ điện Buôn Kuôp - Đắk Lắk

Sửa chữa tại Nhà máy thuỷ điện Buôn Kuôp - Đắk Lắk

Thứ ba, 20 Tháng 9 2016